ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. (دوروستان)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

پایان نامه بررسی رابطه بين اعتماد به نفس با ويژگي های شخصيتی درونگرايی و برون گرايی دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

پایان نامه بررسی رابطه بين اعتماد به نفس با ويژگي های شخصيتی درونگرايی و برون گرايی دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

بررسی رابطه بين اعتماد به نفس با ويژگي های شخصيتی درونگرايی و برون گرايی دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد  شبستر   فصل اول   مقدمه:   از دیدگاه یونگ (۱۹۱۳) پدیده های برونگراییExtraversion)) و درونگرایی (introversion) دو جنبه ی مهم از شخصیت انسانی را تشکیل می دهد. برونگرایی: هنگامی که توجه به اشیاء و امور خارج چنان شدید باشد که افعال ارادی و سایر اعمال اساسی آدمی نتیجه ی ارزیابی ذهنی نباشد بلکه […]