ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

پایان نامه بررسی رابطه بين اعتماد به نفس با ويژگي های شخصيتی درونگرايی و برون گرايی دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

پایان نامه بررسی رابطه بين اعتماد به نفس با ويژگي های شخصيتی درونگرايی و برون گرايی دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

بررسی رابطه بين اعتماد به نفس با ويژگي های شخصيتی درونگرايی و برون گرايی دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد  شبستر   فصل اول   مقدمه:   از دیدگاه یونگ (۱۹۱۳) پدیده های برونگراییExtraversion)) و درونگرایی (introversion) دو جنبه ی مهم از شخصیت انسانی را تشکیل می دهد. برونگرایی: هنگامی که توجه به اشیاء و امور خارج چنان شدید باشد که افعال ارادی و سایر اعمال اساسی آدمی نتیجه ی ارزیابی ذهنی نباشد بلکه […]