ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی. (رودی)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

مراتب ارزشها پایان نامه بررسی سلسله مراتب ارزشها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

مراتب ارزشها پایان نامه بررسی سلسله مراتب ارزشها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

مراتب ارزشها پایان نامه بررسی سلسله مراتب ارزشها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر   بررسی سلسله مراتب ارزشها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر   ۱- (( مقدمه )) مراتب ارزشها پایان نامه بررسی سلسله مراتب ارزشها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ارزش (value) به عنوان يكي از مفاهيم اساسي جامعه شناسي كلاسيك و معاصر در كنار مفاهيمي نظير هنجار (noym) ، نقش (role) و . . . قرار مي‌گيرد كه با رويكردهاي […]