ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

DCS پایان نامه بررسی سيستم های كنترل گسترده DCS | دانلود رایگان پایان نامه

DCS پایان نامه بررسی سيستم های كنترل گسترده DCS | دانلود رایگان پایان نامه

DCS پایان نامه بررسی سيستم های كنترل گسترده DCS   پایان نامه بررسی سيستم های كنترل گسترده DCS DCS پایان نامه بررسی سيستم های كنترل گسترده DCS   معرفي سيستم PROCONTROL P سيستم PROCONTROL P ساخت شركت  ABB يكي از سيستم ها كنترل گسترده است كه براي كنترل نيرگاه ها استفاده مي شود. در اين سيستم با استفاده از حافظه در ريزپردازنده سعي شده است كه تا حد ممكن از نرم افزار به جاي سخت […]

3000 تومان دریافت فایل