ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

برده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند. (بردیر فرانسوی)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

پایان نامه POWER SYSTEM STABILIZER & LINEAR OPTIMAL CONTROL

پایان نامه POWER SYSTEM STABILIZER & LINEAR OPTIMAL CONTROL

STABILIZER پایان نامه POWER SYSTEM STABILIZER & LINEAR OPTIMAL CONTROL   مقدمه   توربوژنراتورها ، معادلات ديناميكي غير خطي پيچيده اي دارند . به همين دليل نيز رفتارهاي گوناگوني ، در سيتمهاي قدرت ديده مي شود . اتفاق معمولي كه در اكثر سيستمهاي قدرت رخ مي دهد ناپايداري بر اثر وجود عوامل مزاحم ناگهاني است . در اين شرايط ، بايد سريعا موثرترين عوامل كنترل پايداري كمكي خطي و پيوسته براي بالانس كرن توان مكانيكي […]