ارس فایل

ارس فایل بزرگترین فروشگاه فایل

از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)

شما در جستجوی چه فایلی هستید؟

پایان نامه POWER SYSTEM STABILIZER & LINEAR OPTIMAL CONTROL

پایان نامه POWER SYSTEM STABILIZER & LINEAR OPTIMAL CONTROL

STABILIZER پایان نامه POWER SYSTEM STABILIZER & LINEAR OPTIMAL CONTROL   مقدمه   توربوژنراتورها ، معادلات ديناميكي غير خطي پيچيده اي دارند . به همين دليل نيز رفتارهاي گوناگوني ، در سيتمهاي قدرت ديده مي شود . اتفاق معمولي كه در اكثر سيستمهاي قدرت رخ مي دهد ناپايداري بر اثر وجود عوامل مزاحم ناگهاني است . در اين شرايط ، بايد سريعا موثرترين عوامل كنترل پايداري كمكي خطي و پيوسته براي بالانس كرن توان مكانيكي […]